Er vold og trusler en del af din arbejdsdag? Din AMR kan hjælpe dig

2019 er AMR-år og FOA Nordsjælland har sat sig for at fejre vores seje arbejdsmiljørepræsentanter ved to spændende arrangementer.

Onsdag den 12. juni var det tid til første arrangement, som handlede om vold og trusler om vold – som desværre er en del af manges hverdag på FOAs arbejdspladser.

Vi havde inviteret arbejdsmiljøkonsulent Karsten Kiraz og advokat Anne Signora Toft til at fortælle dels om den lovgivning, som anvendes i sager om vold og trusler om vold og dels, hvordan AMR kan arbejde med fx at forebygge uhensigtsmæssige situationer.

 

Nogle af de hovedpointer, der fremkom i løbet af aftenen var:

  • Al dokumentation er vigtigt – dvs. billeder af skader/skadessituationer, mails hvor der er gjort opmærksom på uhensigtsmæssige situationer, dokumentation af hændelser osv. Hvis arbejdsgiver kunne have forhindret fx et overfald, så er det muligt at rette et krav mod arbejdsgiver.
  • Anmeld også ”gråzone”tilfældene og registrer/dokumentér ’nær-ved-hændelser’.
  • Det er dit eget ansvar, at der sker en rettidig politianmeldelse.
  • I tilfælde af arbejdsskadesager, hvor det vurderes at der ikke skal politianmeldes en skadesvolder, skal det sikres, at arbejdsgiver inden for 72 timer skriftligt har begrundet, hvilke generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, som er årsag til, at man i netop denne sag ikke foretaget en politianmeldelse.
  • Det anbefales, at man på arbejdspladsen har en klar og aftalt voldspolitik – den kan være en støtte og hjælp til hvordan situationer håndteres bedst muligt for alle parter.
  • Det er vigtigt, at man på arbejdspladsen arbejder med en forebyggelseskultur – det kræver en kultur på arbejdspladsen, hvor man reflekterer over egen og andres praksis, og de situationer hvor det går galt.
  • Når voldssituationen er opstået, så tal om ’hvad skete der’ i stedet for ’hvad burde vi have gjort’. Ved at fokusere på den konkrete situation, og hvad der rent faktisk skete, kan I måske forebygge at situationen sker igen.

 

Links til sider med inspiration til arbejdet med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen:

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration udvikler materialer om arbejdsmiljø som frit kan downloades.

Socialt udviklingscenter udvikler bl.a. materialer med inspiration til voldsforebyggelse.

 

Vi forventer at invitere jer, der er AMR’ere til et heldagsarrangement i efteråret 2019, som planlægges sammen med Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening.