FOA Kongres 2019

Kongressen er forbundets øverste myndighed, og der afholdes ordinær kongres hvert 3. år i oktober kvartal. Næste ordinære kongres afholdes i dagene den 9. – 11. oktober 2019.

I mellem kongresserne er det FOAs Hovedbestyrelse der er øverste myndighed. Lige i øjeblikket drøfter Hovedbestyrelsen indgående de temaer, de ønsker der skal være en del af kongressen i 2019.

FOAs medlemmers faglighed er stærk og glæden ved arbejdet er stor. Men muligheden for at løse opgaven ordentligt er ofte lille. Mange af FOAs medlemmer har en presset hverdag – måske også fordi, at rammerne ikke er gode nok.

Dette kan både skyldes underfinansieringen af den offentlige velfærd, men også grundet urimelige vilkår på arbejdspladserne. Mange af FOAs medlemmer mærker omstruktureringer, højt arbejdspres, manglende indflydelse på eget arbejde, meningsløse arbejdsplaner og tidsregistreringer.

Det er på tide, at FOAs medlemmer bliver hørt, for det er dig som medlem der har bud på løsningerne. Løsninger der gør, at der gives en mulighed for at udføre en opgave fagligt forsvarligt.

 

Foreløbig har hovedbestyrelsen sat fire temaer i spil:

  • FOA-medlemmer er en del af et stærkt arbejdsfællesskab på arbejdspladserne (arbejdsmiljø/arbejdsfællesskab)
  • FOA-medlemmer er uundværlige på fremtidens arbejdspladser (faglig udvikling/uddannelse)
  • FOA-medlemmer står aldrig alene (socialpolitisk ansvar)
  • FOA-medlemmer skal have den løn, de har krav på og ordentlige vilkår (løn, ansættelsesvilkår og aftaler)

 

Disse fire foreløbige temaer, skal være omdrejningspunktet i debatten frem til kongressen. Det er hensigten, at der vil blive foretaget en temperaturmåling blandt alle medlemmer og tillidsvalgte, der opfordres til at fortælle om, hvad de mener der er det vigtigste, at vi i hele FOA arbejder for i de næste tre år – på arbejdspladserne, i de lokale fagforeninger og i forbundet.

FOA Nordsjælland vil i løbet af 2019 holde alle medlemmer orienteret om de debatter der foregår frem til kongressen i efteråret. Som lokalafdeling vil vi indkalde til medlemsmøder med baggrund i de fire temaer, der er beskrevet.

Når du som medlem, modtager den såkaldte temperaturmåling håber vi, at du vil deltage heri og dermed give din mening til kende.  

Fordi vi skal gøre forskellen sammen, kan alle tage del i debatten: Medlemmer, tillidsvalgte, delegerede til kongressen, og lokale og centrale politikere.