Medlemsdemokrati – Giv din mening til kende – hvad skal FOA arbejde med de næste 3 – 4 år

Som oplyst om i et tidligere nyhedsbrev, afholdes der ordinær FOA kongres til oktober 2019.

Her vil knap 600 delegerede drøfte og beslutte, hvad FOA skal arbejde med i de kommende 3 – 4 år.

Der er mange emner der er væsentlige, og på kongressen vil de delegerede stille skarpt på det allervigtigste.

Men skal kongressen gøre det på en god måde, har vi brug for at lytte til dig og dine kolleger, som er en del af FOA.

Vi har brug for at høre din stemme fra hverdagen og for at høre, hvad du oplever på din arbejdsplads.

Vi har brug for at høre hvad du mener, at vi skal forandre. Vi skal derfor opfordre dig til at deltage i debatten om, hvad vi især skal arbejde for de næste tre til fire år.

Du kan deltage ved at tilmelde dig en SMS-debat ved at klikke her  

Herudover arbejder FOA Nordsjælland på at arrangere et ”lyttemøde”, hvor du kan møde de politisk valgte fra FOA Nordsjælland. Ved mødet er det dig, som deltager der taler, og os fra FOA der lytter.

Så snart mødet er arrangeret, vil vi sende datoen ud.