Ann Mari og Birgitte Hansen
Næstformand, FOA Nordsjælland, Ann-Mari Simonsen og formand,P+E Hillerød, Birgitte Hansen
Foto: Joacim Ipsen

Vi er ikke fakta, men vi vil...

Vi er ikke fakta, men vi vil så gerne have, at i bliver lidt længere.
læs om vores 2 fantastiske pensionist- og efterlønsklubber

Vi er ikke Fakta, men vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere
Hovedparten af FOA Nordsjællands medlemmer er erhvervsaktive, men kontakten til de medlemmer der er fratrådt arbejdsmarkedet, er vigtig for os og for vores historie. Sammenhold stopper ikke når vi fratræder arbejdsmarkedet.
Derfor er der i FOA Nordsjælland to efterløns- og pensionistklubber.

Som medlem af FOA Nordsjællands efterløn- og pensionistklubber får du adgang til alle FOAs kendte medlemsfordele, og ud over det en masse arrangementer som klubbernes bestyrelser har arrangeret.

Klubberne er selvstyrende og med deres høje aktivitetsniveau afvikler de mellem 10-15 arrangementer årligt. Det kan fx være ’Kim Larsen sangaften’ i Helsingør klubben eller  ’Nordøstgrønland & Slædepatruljens virke’ i Hillerød klubben. Du kan finde årsprogrammet med arrangementer, der rummer alt fra bingo til foredrag på vores hjemmeside her:  Seniorer 
Her finder du også kontaktinformationer på formænd i begge klubber.

Der har den 14. marts 2019 været Generalforsamling i E+P klubben Hillerød
På valg var næstformand , kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Vi ønsker den nye bestyrelse tillykke med valget. Hjemmesiden bliver opdateret med den nye konstituering snarest. Som medlem i FOA Nordsjælland får du mest indflydelse ved at deltage i vores general forsamlinger, derfor vil vi i FOA Nordsjælland gerne takke for det store fremmøde.

 

Senest redigeret den 15.03.2019 af Joacim Ipsen