Pædagogisk sektor - valg af faggrupperepr.

Medlemsaften i selskab med PenSam samt valg af faggrupperepræsentanter
Torsdag 21. februar 2019 kl. 18:00 – 21:30
FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød

Pædagogisk sektor inviterer alle sine medlemmer til en spændende aften i selskab med PenSam. Aftenen sluttes af med valg af faggrupperepræsentanter.
PenSams sundhedsguider er en del af din pension i PenSam, de hjælper dig med at få overblik over din situation, hvis du oplever stress eller sygdom, og guider dig til at udnytte de muligheder som det offentlige sundheds- og beskæftigelsessystem tilbyder.

Hvis du har pensionsspørgsmål, vil der også være mulighed for at få svar på disse.

Vi slutter aftenen af med at vælge faggrupperepræsentanter til alle faggrupper, så overvej gerne om det er noget, du har lyst til. Som faggrupperepræsentant vælges du til at repræsentere din faggruppe de næste 2 år. Opgaven består primært i at indhente input fra din faggruppe, deltage på det årlige faggruppelandsmøde og dernæst videreformidle den viden du får til din faggruppe-kolleger.

Alle der ønsker at stille op bedes give besked til Lykke Larsen på lykl@foa.dk
Der vil blive serveret et lettere traktement.

Vel mødt til en spændende aften.
Tilmeldingsmulighed følger (kun til spisning) senest den 18. februar 2019.