AMR-året 2019 Kender du din AMR?

Kender du din AMR? Og hvad han/hun arbejder med?

I år sætter vi, sammen med de øvrige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation, et særligt fokus på vores arbejdsmiljørepræsentanter og det store stykke arbejde de laver, for at sikre de helt rigtige fysiske og psykiske rammer for jeres arbejde.

AMR-året vil forhåbentlig være med til at synliggøre alle vores dygtige arbejdsmiljørepræsentanters kompetencer og den vigtige rolle, de har på vores arbejdspladser.

I FOA Nordsjælland vil vi i løbet af året lave særskilte nyhedsbreve og arrangementer kun for arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi har i skrivende stund kontakt til lokalafdelinger af BUPL, Danmarks Lærerforening, Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejeråd, som vi vil arbejde sammen med om at få stablet fælles aktivitet på benene.

Du kan læse mere om både AMR-funktionen og om de tiltag, der er taget i forbindelse med AMR-året 2019 her

Der findes også en Facebookgruppe for AMR’ere og andre interesserede, hvor der ofte kan findes spændende debatter og god viden.