Hvordan forebygger I muskel- og skeletbesvær?

Materialerne 'Tag snakken - bryd vanerne' hjælper jer med at få gang i en dialog om forebyggelseskulturen omkring muskel- og skeletbesvær på jeres arbejdsplads. Det er meget vigtigt for jeres fælles arbejdsmiljø, at I indtænker en god kultur.

I kan hente materialer her.

Læs først vejledningen og brug derefter dialogværktøjet og mødekittet. I kan vælge at bruge dialogværktøjet til et kort møde, ved et personalemøde eller på en personaledag.

Ved at fokusere på at styrke jeres forebyggelseskultur, kan I få:

  • et forbedret arbejdsmiljø
  • øget produktivitet og kvalitet
  • bedre helbred, trivsel og jobtilfredshed
  • bedre fastholdelse af medarbejdere
  • forøget borgertilfredshed

 

Det er altså ikke kun vigtigt at forebygge for kollegernes og arbejdspladsens skyld – men også for borgerens og patientens skyld. Materialet er lavet til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, MED-udvalg/SU og Arbejdsmiljøorganisationen på Social- og sundhedsområdet.

God fornøjelse!