Fritvalgsordning - du skal måske ændre noget inden 1. oktober

Flere af FOAs faggrupper har mulighed for at bestemme over en del af deres løn, da de er omfattet af en overenskomst med en fritvalgsordning.

Flere af FOAs faggrupper har mulighed for at bestemme over en del af deres løn, da de er omfattet af en overenskomst med en fritvalgsordning.

Det er et beløb, som du selv kan vælge om du vil have udbetalt som løn eller indbetalt på din pensionsordning i PenSam.

Man skal kun give arbejdsgiveren / personalekontoret besked, hvis man ønsker sin nuværende ordning ændret.

Deadline for dette er hvert år den 1. oktober.

Valget du træffer gælder for det følgende kalenderår, og kører videre indtil du vælger om. Står der fritvalgsordning eller fritvalgstillæg på din lønseddel betyder det, at du får udbetalt beløbet hver måned.  

Læs mere på vores hjemmeside om hvad fritvalgsordningen er.