FOA Nordsjællands arbejde på uddannelsesområdet – skolerne og uddannelsen

FOA Nordsjælland er meget engageret i at I, vores medlemmer, får de bedst mulige betingelser for uddannelse og videreuddannelse.

Derfor sidder vi med i både bestyrelser og udvalg, hvor der drøftes alt fra elevtrivsel til udvikling af uddannelserne. Vi har en repræsentant i SOPU-skolens bestyrelse og flere repræsentanter i det lokale uddannelsesudvalg LUU.

I den del af vores arbejde forsøger vi at påvirke det uddannelsesmiljø og de tilbud, som alle der arbejder på vores overenskomstområde kan benytte sig af. Vi forsøger i det daglige at hjælpe så mange som muligt, der ønsker det, til at komme i gang med en uddannelse eller efter-videreuddannelse.

Det gør vi fx ved at bistå medlemmer i arbejdet med at få lavet uddannelsesaftaler og ansøge puljer.

For SOPU-skolen, som optager langt de fleste af vores elever på uddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, samt pædagogisk assistent, kommer fremtiden til at blive meget spændende.

SOPU er nemlig fusioneret med SOSU-C skolen. Fusionen betyder at den nye skole (som ikke endnu har et navn) bliver den største uddannelsesaktør inden for velfærdsuddannelserne.

Med udbudssteder i Brøndby, Frederikssund, Gladsaxe, Herlev, Hillerød og København dækker den fusionerede skole størstedelen af Region Hovedstaden. FOA Nordsjælland er naturligvis med i processen og vil arbejde for at det nye studiemiljø bliver en gevinst for kommende elever.

Vores engagement i ungdommen kommer også til udtryk i vores egen ungdomsindsats, som vi har igangsat tidligere i år.

Herigennem prøver vi at samle vores unge medlemmer under 31 år, til særlige aktiviteter og fælles fagsnakke.

Hvis du har lyst til at være med eller høre nærmere, så kontakt Rie Hestehave. Vi håber på at kunne tilbyde forskellige typer oplevelser af både social og faglig karakter.