4 millioner til medlemmer af FOA Nordsjælland

21 medlemmer har tilsammen fået lidt over 4 millioner kroner i et forlig med Region Hovedstaden vedr. forkert løn efter opskoling af social- og sundhedsassistenter.

Efter tre års tovtrækkeri med regionen har vi nu indgået forlig og medlemmerne har fået mellem 49.600 kr. og 352.800 kr. tilbage. Vel at mærke penge, som de burde have fået udbetalt med deres løn gennem flere år.

Medlemmerne er alle social- og sundhedsassistenter, som er blevet opskolet i perioden 1998 til 2000, og derfor har haft ret til ekstra løntrin for erfaring fra tidligere stillinger på samme arbejdsplads.

Manglende løntrin som de altså først nu i 2018 bliver kompenseret for.

I FOA Nordsjælland er vi naturligvis glade på vores medlemmers vegne, og for at forhandlingerne endte i et forlig vi kan være tilfredse med.

Hvis du er i tvivl om du har penge til gode ifm. opskoling, så er du velkommen til at kontakte FOA Nordsjælland, Morten Klitgaard eller tlf. 4697 3383.

Læs artiklen i FOA bladet nr. 7 - side 5.