AMR året 2019

Vidste du, at hele næste år er arbejdsmiljørepræsentanternes år?

FOA vil have et særligt fokus på AMR’s vilkår og rolle på arbejdspladsen, fordi vi mener det er vigtigt, at også disse ”hverdagens helte” får et løft.  

Der er stor forskel på hvilke vilkår arbejdsmiljørepræsentanten har på arbejdspladsen, og der er stor forskel på, hvordan man som ansat bruger sin arbejdsmiljørepræsentant, siger undersøgelser foretaget af både FTF og LO.

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • Arbejdsmiljørepræsentanterne fra FOA vurderer i højere grad end AMR fra de fleste andre forbund, at de gør en forskel for deres kolleger og de vurderer at de har kompetencerne til hvervet.
  • Mht. det antal timer, der anvendes på hvervet, og det antal uddannelsesdage, AMR får, ligger FOAs AMR i midterområdet sammenlignet med de øvrige forbund.
  • Ud fra svarene i undersøgelsen er de arbejdsmiljøproblemer, som FOAs AMR arbejder med, sværere at løse end gennemsnittet, og det er også sværere at finde varige løsninger af disse problemer. Det hænger sammen, at psykiske arbejdsmiljøproblemer – som vejer relativt tungt på FOAs område – generelt vurderes som sværere at løse end fysiske arbejdsmiljøproblemer og også sværere at fastholde løsninger af.
  • Langt de fleste af FOAs AMR i undersøgelsen har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (96%).
  • To typer opgaver vurderer AMR at de bruger relativt meget tid på, samtidig med at de ikke altid lykkes med disse opgaver. Det drejer sig om: ”Løse eller forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø” og ”Undersøge kollegers problemer med det psykiske arbejdsmiljø”.
  • Omvendt vurderer AMR, at opgavetypen ”Anmeldelse af arbejdsulykker” er én af de typer opgaver, de lykkes bedst med – til trods for, at de kun bruger meget lidt tid på denne opgavetype.

I vil høre meget mere om AMR året i de kommende måneder.

Har du tanker og idéer til, hvordan vi kan synliggøre din AMR på arbejdspladsen, så sig det til arbejdsmiljørepræsentanten eller kontakt ansvarlig for arbejdsmiljø i FOA Nordsjælland Maria Melchiorsen.

 

Vi håber, at AMR-året vil bidrage til at FOA bliver ”Et fællesskab med fokus på fællesskab”.