Aleris Omsorg skifter ejer til Ambea

Der er i dag indgået en aftale om, at Aleris’ omsorgsvirksomheder i Sverige, Norge og Danmark skifter ejer til Ambea. Transaktionen vil blive gennemført, når godkendelse fra Konkurrencestyrelsen foreligger.

 Pressemeddelelse FOA

Der er i dag indgået en aftale om, at Aleris’ omsorgsvirksomheder i Sverige, Norge og Danmark skifter ejer til Ambea. Transaktionen vil blive gennemført, når godkendelse fra Konkurrencestyrelsen foreligger.

Valget er faldet på Ambea, fordi de deler Aleris’ høje fokus på kvalitet, kundetilfredshed samt et sundt og godt arbejdsmiljø. Med dette fælles grundsyn ser vi, at Aleris Omsorg inden for rammen af Ambea fortsat kan levere samme høje kvalitet, tilbyde attraktive arbejdspladser og udvikle sig i den retning, hvor behovet for velfærdstjenester er størst hos vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere.

Fra at have fokuseret på hele værdikæden har Aleris Omsorg og Aleris-Hamlet Hospitaler de seneste år haft hvert deres strategiske fokus. Målet har været at flytte beslutningerne tættere på kunderne og optimere og udvikle de to forretningsområder særskilt. Effekten af denne opsplitning har været meget positiv. Ejerskiftet er derfor en helt naturlig følge af Aleris strategiske plan, og giver gode muligheder for at lade denne udvikling fortsætte hos Ambea, som udelukkende er specialiseret inden for omsorgstjenester.

Vi vil fortsat værne om det gode og tætte samarbejde, som vi har etableret med de faglige organisationer herunder jer og herigennem sikre fortsat fokus på det sunde og trygge arbejdsliv for medarbejderne.

Ambea er en skandinavisk virksomheden med stort branchekendskab. Det er udelukkende i Ambeas interesse at opretholde de indgåede overenskomster og fortsat udvikle det gode samarbejde med jer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at vi værdsætter vores gode samarbejde og vil løbende tilsikre et højt informationsniveau til jer om forløbet af overtagelsen.

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Miriam Toft
Adm. direktør
Aleris Omsorg

København, 16. oktober 2018

Om Ambea

Ambea er et svensk børsnoteret selskab grundlagt i 1996. Ambea er en af Skandinaviens største omsorgsvirksomheder. De beskæftiger sig med socialområdet, ældreområdet, uddannelse, udvikling samt medarbejderassistance i Sverige og Norge.

Ambea har ca. 15.000 medarbejdere fordelt på ca. 500 enheder i Sverige og Norge. De har en total årsomsætning (12 måneder) tom. 30 juni 2018 på MSEK 5.937.