Mød Jane – Social- og sundhedsassistent i psykiatrien

”Vi kender patienterne bedst, og vi lærer dem at kende når vi går en tur, handler ind i Meny eller har en samtale”.

Sådan beskriver Jane sin relation til patienterne på Psykiatrisk Center Nordsjælland og som vi har snakket med i forbindelse med Fagets dag 2018. Jane er med på plakater og postkort og har fortalt lidt om arbejdet i psykiatrien og den faglige stolthed, der naturligt følger med jobbet. 

Jane har arbejdet i psykiatrien i 10 år og arbejder med patienter i alderen 18-30 år, som ikke tidligere har haft en diagnose. I det daglige hjælper Jane sine patienter med fx at strukturere hverdagen og med at støtte patienterne til at ”blive den bedste udgave af sig selv”.

Det kræver, at Jane og hendes kolleger bruger deres personlighed og faglige kompetencer i en professionel sammenhæng – ”Det fungerer godt at bruge sin personlighed ind i arbejdet – vi kan noget forskelligt og det er afgørende for at give dem håb”.  

På afdelingen arbejder Jane tæt sammen med andre faggrupper og med en rehabiliterende tilgang.

Afdelingen arbejder blandt andet med en særlig tilgang til patienterne kaldet ”SaveWards” - en kultur hvor man henvender sig til og taler om patienterne på en særlig måde og har fokus på det der går godt, og hvad der virker for den enkelte patient.

Arbejdet kræver, at der er god tillid kollegerne imellem og man bakker 100 % op om hinanden når det gælder fremgangsmåder og koordineringen i patienternes behandling.

”De kolleger, som jeg står skulder ved skulder ved, giver mig anerkendelse og respekt – det er rigtigt vigtigt for mig. Det jeg observerer, er lige så vigtigt som de andre faggrupper ser”.

Det kollegiale sammenhold og den faglige sparring er vigtig i en tid, hvor der er mange nye krav og hvor hverdagen er hektisk, og der bliver sat mange skibe i søen. Og Jane er ikke bange for at putte nye faglige byggesten i rygsækken eller opleve noget nyt. Jane er pt. i gang med at færdiggøre ’Lang Efteruddannelse For Social- og Sundhedsassistenter’ på SOSU C og den 1. december tager hun 9 måneder Grønland, for at arbejde på den psykiatriske afdeling i Nuuk.

En spændende måde at udvikle sig fagligt, ved at opleve og arbejde med en helt anden ramme for arbejdet med patienterne.

”Faglig stolthed er for mig bevidstheden om at jeg i mit arbejde er med til at indgyde håb til dem, der ikke selv evner at finde det, og at vi som social- og sundhedsassistenter kan understøtte den enkelte patient i at udvikle og anvende egne ressourcer”.