Nyt fra fællesmødet BUPL & FOA d. 7/3.18

I forhold til den varslede konflikt pr. 4. april, afholdte BUPL Nordsjælland og FOA Nordsjælland et fællesmøde den 7. marts for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner og ledere tilknyttet de pædagogiske arbejdspladser på 0-6 års området i Helsingør kommune. Der mødte ca. 70 deltagere op.

BUPL Nordsjælland var repræsenteret ved næstformand Dorte Ellegaard og fællestillidsrepræsentant Vibeke Stær Juul. FOA Nordsjællands pædagogiske sektor var repræsenteret ved sektorformand Rie Hestehave og fællestillidsrepræsentant Cristina Coppa.
 
Baggrunden for fællesmødet skyldtes, at pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og ledere på 0 – 6 års området er udtaget til strejke i Helsingør.
 
På fællesmødet blev der orienteret om baggrunden for konflikten og de strejkevarsler, der er udsendt, og hvad det kan få af betydning for de medlemmer, der er ansat indenfor området. Forinden mødet blev det endvidere udmeldt i pressen, at arbejdsgiverne både på det statslige, regionale og kommunale område har varslet lockout pr. 10. april. Vi står derfor overfor en særlig kritisk situation i det danske samfund, såfremt forligsinstitutionen ikke formår at få parterne til at indgå et forlig.
 
I kølvandet herpå opstår der selvfølgelig mange spørgsmål.
 
Det er derfor vigtigt, at alle følger med i situationen, og det kan du som medlem gøre via FOA Nordsjællands hjemmeside FOAnordsjælland.dk samt her på vores FACEBOOK side .  

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 4697 3390.

Med venlig hilsen

Rie Hestehave
Sektorformand - Pædagogisk

Senest redigeret den 09.03.2018 af Joacim Ipsen