Pressemeddelelse: Dårlig håndtering af Gribskov kommune i Attendo-sag

Tirsdag formiddag kunne man i Ugeposten læse, at kommunen nu fyrer Attendo. Håndteringen af sagen skaber usikkerhed hos medarbejdere og borgere, mener formand for FOA Nordsjælland Lene Lindberg.

Gribskov Kommunes angivelige fyring af Attendo er endnu et kapitel i en sag, som nu har stået på i næsten et år, og endnu et eksempel på ringe håndtering fra kommunens side, mener formand for FOA Nordsjælland Lene Lindberg.

”Jeg blev meget overrasket over at læse en politisk udmelding i avisen, før der er fundet en løsning – hverken medarbejdere eller borgere aner, hvor de står lige nu,” siger Lene Lindberg.

På kommunens hjemmeside står der blot, at konstitueringspartierne ønsker at se på det fremtidige samarbejde.

”Det er en håbløs uklar melding – hvad betyder det for medarbejderne og borgerne? Uanset om der er tale om en fyring eller ej, bør der tænkes mere på hensynet til medarbejderne og borgerne,” siger hun.

Det er stadig uvist, om der skal en ny leverandør eller om ældreplejen skal hjemtages.

”Mit håb er, hvis kommunen hjemtager ældreplejen, at det sker under ordentlige forhold og af hensyn til trygheden for både borgere og medarbejdere, at medarbejderne følger med under loven om virksomhedsoverdragelse,” siger Lene Lindberg.

 

Kontaktperson: 
Afdelingsformand Lene Lindberg, FOA Nordsjælland, tlf. 24 21 56 72.