Ny sektorformand til FOA Nordsjællands Social- og sundhedssektor

Onsdag den 20. juni 2018 blev sektorformand Vinni Jakobsen valgt til næstformand i den centrale Social- og Sundhedssektor. I FOA Nordsjælland skal vi derfor have valgt en ny sektorformand, som kan stille sig i spidsen for afdelingens Social- og sundhedssektor.

Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland skal have ny formand, og alle medlemmer af sektoren vil derfor snarest muligt modtage en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i august 2018, når de fleste er tilbage fra sommerferie.

Samtidig vil vi opfordre de af jer, der overvejer at stille jeres kandidatur til rådighed, om at holde godt øje med tidsfristen for opstilling m.v.

Vinni Jakobsen er valgt som næstformand i den centrale sektor fra d.d.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte afdelingsformand Lene Lindberg tlf. 24 21 56 72.