Afstemning om den nye overenskomst - resultatet ligger klar

Idag mandag den 4. juni er resultaterne af afstemningerne om OK18 opgjort. De 750.000 mennesker, der er ansat i stat, regioner og kommuner, har siden den 11. maj kunnet stemme om, hvorvidt de ville tilslutte sig eller forkaste resultaterne af overenskomstforhandlingerne.

I forhold til FOAs stemmeprocent kan vi oplyse, at der har været en markant fremgang i deltagelsen med en stemmeprocent på 65,02 procent mod 50,4 procent ved OK15.

Det viser et stort engagement hos FOAs medlemmer. For FOA Nordsjællands vedkommende var stemmeprocenten oppe på 63,30 procent, og vi vil gerne takke for den store deltagelse i afstemningen.

Resultatet er nu offentliggjort
Over 95 % af FOAs stemmeberettigede medlemmer har sagt JA til OK18-resultatet. Overenskomsterne vil få virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2018 og gælder de næste tre år frem.

Forbundsformand Mona Striib har efter offentliggørelsen af afstemningen udtalt følgende: ”Det er godt for danskerne, fordi der ikke kommer konflikt på FOAs områder.

Det er godt for FOAs medlemmer, da I får del i højkonjunkturen på samme vis som privatansatte lønmodtagere. Det er godt for den offentlige sektor i Danmark, fordi vi får afskaffet privatløns-værnet”.

Herfra FOA Nordsjælland vil vi gerne sige tak til alle jer – både tillidsvalgte og medlemmer, som undervejs i de svære og dramatiske forhandlinger, har vist et stort engagement – både ved diverse afholdte arrangementer og demonstrationer, men også i forhold til afgivelse af stemmer.