Metoder mod vold

Metoder mod vold – website med inspiration til håndtering af vold

Arbejder du med borgere med udadreagerende adfærd? Og vil du inspireres af hvad andre arbejdspladser gør for at forebygge og håndtere den vold, der kan opstå, når man arbejder med borgere med særlige problemstillinger?

På websitet ’Metoder Mod Vold’ åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse problemet.

Metode mod vold har til formål at styrke det faglige arbejde og forebygge samt håndtere konflikter. De er i brug på danske arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger. Og de bliver beskrevet på www.metodermodvold.dk.

Vold og trusler kan forebygges, og mange arbejdspladser vil derfor gerne styrke den faglige indsats for at systematisere det forebyggende arbejde mere effektivt. Det er baggrunden for, at KL, FOA, Socialpædagogerne, Sundhedskartellet, Dansk Socialrådgiverforening og 3F har oprettet websitet ’Metoder Mod Vold’.

www.metodermodvold.dk beskrives en række af de mest gængse metoder til arbejde fagligt med voldsforebyggelse og voldshåndtering, og nok så vigtigt siden viser i videoform metoderne i brug ude på arbejdspladserne. Måske har du allerede set flere af videoerne på FOAs hjemmeside -  eller Facebook .

Hver metode bliver nemlig belyst gennem en arbejdsplads, som viser metoden i praksis og fortæller om, hvordan metoden blev indført.