Rekrutteringsudfordring - Inkl. uddannelsesopstart på skolerne

Der mangler arbejdskraft! Sådan lyder budskabet fra mange af vores kommuner. Senest viser en rundspørge fra KL, at der på landsplan er en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft på social- og sundhedsområdet.

Både i kommuner og regionen vil der fremover være brug for, at flere uddanner sig til social- og sundhedsassistent, samt serviceassistent. I FOA Nordsjælland hører vi desuden om flere kommuner, der mangler kvalificeret arbejdskraft på det pædagogiske område – fx dagplejere.

I FOA Nordsjælland mener vi, at uddannelse og efter- og videreuddannelse er en vigtig del af løsningen på rekrutteringsudfordringen.

Vi mener, at alle kommuner som minimum bør opfylde den aftalte dimensionering for elever, som er aftalt via trepartsaftalerne (dvs. det aftalte antal elever som hver kommune som minimum skal ansætte). Det vil give de bedst mulige vilkår for dels at rekruttere nye medarbejdere og dels videreudvikle de medarbejdere, som allerede nu arbejder i vores tre sektorer.

Vi ved, at det kan være en stor udfordring at få det rette antal egnede ansøgere, og at nogle kommuner gør en indsats for at rekruttere, men vi mener at der kan gøres meget mere for at undgå at mangle medarbejdere.

Hvis du er interesseret i at videreuddanne dig og dermed gøre dig endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet, vil der i løbet af foråret være informationsmøder om vores uddannelse til pædagogisk assistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent på SOPU-skolerne.

Åbent hus på uddannelsen: Torsdag d. 1. februar 2018 – kl. 15.30-18.00 på Munkeengen 22, 3400 Hillerød - Kom til åbent hus

Info om uddannelsesstart for alle uddannelser.