FOAs faggrupper har styr på forbedringsarbejdet

Torsdag den 4. januar havde FOA Nordsjælland besøg fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Direktør Inge Kristensen fortalte tilhørerne om det arbejde organisationen udfører og om vigtigheden af at arbejdspladserne hele tiden har fokus på patientsikkerhed.

Inge Kristensen roste FOAs faggrupper for at være særligt gode til det hun kalder forbedringsarbejde. Det vil sige, dét hele tiden at kunne udvikle og tilpasse sit arbejde og sin tilgang til patienterne. Den type kompetencer er der brug for, hvis vi skal undgå fx utilsigtede hændelser og ikke mindst sikre kvalitet i arbejdet.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Organisationen har, i tæt samarbejde med sundhedsvæsenets centrale aktører, gennemført en række kvalitets, forbedrings- og udviklingsprojekter i både primær- og sekundærsektoren – herunder projektet ’I sikre hænder’, som flere af FOA Nordsjællands kommuner er en del af.

Find flere af vores spændende eftermiddags- og aftenarrangementer her