Hvem vil op i tid?

Mange af FOA Nordsjællands medlemmer ønsker af forskellige grunde at komme op i tid. Det skulle man tro var muligt, da de fleste af de kommuner FOA Nordsjælland dækker efterspørger mere arbejdskraft – i øjeblikket i høj grad på social- og sundhedsområdet, men også i vores to øvrige sektorer kender man problematikken. I stedet for at imødekomme nogen medarbejderes ønsker, ser vi en tendens til at arbejdsgiverne anvender dyre vikarordninger, for midlertidigt at ”lukke hullerne”.

Sektorformand Karen Stæhr udtrykker meget fint, hvordan FOA ønsker at ændre situationen med mange deltidsansættelser: ”Kommunerne har brugt deltidsansættelser som en måde at spare penge på. Vi ved, at to tredjedele af FOAs medlemmer arbejder deltid og mange ønsker at gå op i tid. For samfundet begrænser det arbejdsudbuddet. Når vi nu kan se, at manglen på arbejdskraft er så stor, bør vi give flere mulighed for at komme på fuldtid”. 

I FOA Nordsjælland er vi enige i, at den enkelte arbejdsplads burde kigge sig om på egen matrikel, når der opstår ledige timer. Vi ønsker, at jer, der allerede er i arbejde og som ønsker at få flere timer i jeres ansættelse, skal have den mulighed inden, der bruges penge på de dyre lappeløsninger.

Vi arbejder på at sprede dette budskab både til ledelserne på arbejdspladserne og til de lokale politikere, der i sidste ende har ansvaret for jeres kommuners velfærdsydelser og medarbejdernes trivsel.

Hvis en arbejdsplads har ubesatte timer, må det alt andet lige være i både borgere/patienter/brugernes og medarbejdernes interesse, at der rekrutteres indefra, så man sikrer kontinuitet og tryghed på arbejdspladsen.

Udover at det står klart beskrevet i rammeaftalerne for både kommuner og region. 

Her fremgår det, at deltidsansatte har ret til at blive spurgt, når der er ’permanente ledige timer’.

Der er naturligvis også situationer, hvor de ledige timer ikke falder ind under definitionen af ’permanente ledige timer’, men det er under alle omstændigheder vigtigt, at du er opmærksom på hvornår der kan opstå en mulighed for at gå op i tid.

Det er desuden rigtig vigtigt, at du dokumenterer og tydeliggør dit ønske om at gå op i tid – dvs. at du på skrift gør din leder og din TR/FTR opmærksom på dit ønske.

Tal også med din TR eller FTR, så hun kan byde ind med dine ønsker næste gang, der er brug for at besætte timer.

Desværre hører vi også hos en del medlemmer, at når arbejdet er så opslidende, så ønsker man ikke at gå op i tid. Vi har også medlemmer som selv vil bestemme hvor og hvornår de vil arbejde, og derfor ikke ønsker at gå op i tid. Vi forsøger dog at anbefale det, idet man er bedre stillet ved sygdom og i forhold til pensionsindbetalinger.