Status på OK-forhandlingerne 2018

I forbindelse med OK-18 har FOA Nordsjælland indhentet krav fra medlemmerne. Vi har modtaget mange forslag til overenskomstforhandlingerne – og stor tak for det.

Kravene er sendt videre til FOAs Hovedforbund, som forestår de kommende forhandlingerne med Kommunernes Landsforening (KL).

Der skal forhandles fælles krav samt specifikke krav for hver sektor.

Forhandlingerne skulle oprindeligt være afsluttede med udgangen af februar, men det er ikke realistisk. Det skyldes, at der i første omgang har været ført forhandlinger mellem KL og Lærerne. De forhandlinger er dog kommet så langt, at FOA og de øvrige forbunds forhandlinger om nye overenskomster for offentligt ansatte, kan starte med 3 ugers forsinkelse.

I forbindelse med forhandling af OK18, er vi i gang med at udtage de arbejdspladser, der kan blive en del af en evt. strejke. Det arbejde stopper ikke, fordi forhandlingerne starter. Sandsynligheden for en konflikt er blevet mindre, men den er ikke hel væk.

Vi vurderer, at lønnen bliver det allervigtigste tema i forhandlingerne. FOA stiller krav om, at vi vil have den samme lønudvikling, som der har været på det private område.

KL påstår dog, at vi ligger foran den private lønudvikling, men det er noget sludder, mener vi. Hvis nogen generelt mener, de offentligt ansatte skal have en dårligere lønudvikling end privatansatte, så kan det skabe problemer i forhandlingerne. Så lønnen er et emne, der vil komme til at fylde meget i forhandlingerne i OK18.

Herudover er aldersgrænsen for seniordage i spil.
KL har et ønske om at ændre aldersgruppen for, hvornår man har adgang til seniordage og mener, at aldersgrænsen bør tilpasses folkepensionsalderen, som også gradvist er stigende. Men det er FOA ikke enig i. Med de jobs som vores medlemmer har, hvor nedslidning er et stort problem, har vi en stor interesse i at bevare seniorordningen, som den er i dag.

Så der er mange ting på spil, og det bliver spændende at følge forhandlingerne.

Som medlem kan du følge forhandlingerne og hele tiden læse opdateringer via vores hjemmeside  Her kan du også se oversigten på de generelle krav og FOAs tværgående og særlige krav, og du kan læse mere om en evt. konflikt, og hvad det indebærer for dig og dine kollegaer.

Vi vil også løbende opdatere vores facebookside  med nyt fra overenskomstforhandlingerne.