Afdelingsbestyrelsens arbejde i 2018

FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på henholdsvis afdelingens og sektorernes generalforsamlinger, der afholdes hvert 4 år. Afdelingsbestyrelsen består af 15 repræsentanter, som dækker alle sektorer. Det betyder, at dine interesser som medlem varetages af disse 15 bestyrelsesmedlemmer.

Udover at have interesse i FOA Nordsjælland som organisation, så drøfter afdelingsbestyrelsen relevante politiske emner og temaer, der har indflydelse på medlemmernes arbejde og trivsel i dagligdagen.

Hvert år fastlægger afdelingsbestyrelsen en årsplan for arbejdet i det kommende år. I 2018 er det fastlagt, at afdelingsbestyrelsen arbejder med den strategi der blev vedtaget på FOAs sidste kongres kaldet ”Faglig service og kvalitet”.

I den indgår der fire indsatsområder: 

  • Den bedst mulige løn og de bedst mulige ansættelsesvilkår
  • De bedste muligheder for et godt arbejdsliv
  • Attraktive uddannelser, anerkendelse og faglig udvikling
  • Retfærdighed for medlemmer i knibe

Afdelingsbestyrelsen vil benytte 2018 til at fordybe sig yderligere i strategien, og drøfte hvilke lokale tiltag der evt. skal igangsættes i FOA Nordsjælland.

Herudover har afdelingsbestyrelsen valgt, at FOA Nordsjælland skal arbejde intenst med to indsatsområder: Organisering og løn. Arbejdet vil involvere både medlemmer, politisk valgte, ansatte og tillidsvalgte.

Så der er nok at tage fat på, og vi er allerede godt i gang.

Du kan som medlem følge med i afdelingsbestyrelsens arbejde, idet alle afdelingsbestyrelsesreferater er tilgængelige på afdelingens hjemmeside. Herudover vil vi orientere om de tiltag der igangsættes via de nyhedsbreve, der jævnligt udsendes.