Generalforsamling i E + P klubben Hillerød

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E+E klubben Hillerød

 

Generalforsamling E+P klubben Hillerød
Torsdag den 15. marts 2018 kl.12:00 i afdelingen / kælderen

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning v/ formand Birgitte Hansen

4. Regnskab v/ kasserer Jytte Reichhardt

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen


Formand                             for 2 år         (villig til genvalg)              Birgitte Hansen

Sekretær                             for 2 år         (villig til genvalg)              Birthe Schou

Bestyrelsesmedlem               for 2 år         (villig til genvalg)              Ulla Heilesen

Bestyrelsesmedlem               for 2 år         (villig til genvalg)              Ilse Ottergren

Næstformand                                           (ikke på valg)                   Eva Nielsen

Kasserer                                                  (ikke på valg)                   Jytte Reichhardt

Bestyrelsesmedlem                                   (ikke på valg)                   Else Davison

Bestyrelsesmedlem                                   (ikke på valg)                   Thora Hansen

Suppleant                                                 (ikke på valg)                  Kirsten Jønch

 

7. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Formand 

Birgitte Hansen