Informationsmøde Pædagogisk Assistent på kort tid

Gode nyheder til dig, der gerne vil være Pædagogisk Assistent!

Arbejder du som pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgshjælper? Og drømmer du om uddannelsen til pædagogisk assistent?

SOPU-skolen i Hillerød opretter nu igen hold for EUV-1 elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. EUV-1 betyder, at du qua din alder og erhvervserfaring kan tage en erhvervsuddannelse på kort tid og uden praktik.

EUV-1 er altså for dig, der har minimum 2 års erhvervserfaring, og er over 25 år.Uddannelsen giver dig dokumenterede kompetencer inden for det pædagogiske håndværk, i relation til både det praktiske og teoretiske.

Der er infomøde på skolen (SOPU, Munkeengen 22, Hillerød) tirsdag den 24. april 2018 kl. 17:00 - 19:00.

På mødet er der mulighed for at høre mere om uddannelsesforløbet, adgangskrav, økonomi og muligheder for at søge uddannelsesorlov.

Du vil også kunne møde EUV-1 elever og uddannelsesvejledere fra SOPU, samt sektorformand for pædagogisk sektor, FOA Nordsjælland, Rie Hestehave.

Der er uddannelsesstart mandag den 13. august 2018, så det er en god idé hvis du allerede nu, sammen med din tillidsrepræsentant og FOA, går i gang med at undersøge mulighederne for at tage uddannelsen til Pædagogisk Assistent.

Du er også velkommen til at kontakte sektorformand Rie Hestehave i FOA Nordsjælland.

Vi krydser fingre for, at rigtig mange af jer har lyst til at komme i gang med uddannelsen til Pædagogisk Assistent.

Se mere om informationsmødet på SOPU