FOAs bud på grundlaget for en ny form for styring og ledelse i den offentlige sektor

På mange arbejdspladser hvor FOAs medlemmer har deres daglige gang, bruges der oceaner af tid på at foretage dokumentation.

Arbejdsgiverne udarbejder mange kontrolforanstaltninger, og den tid der skal bruges på det, går fra de reelle velfærdsopgaver som FOAs medlemmer er ansat til at varetage. Arbejdsgiverne har en system tankegang, men burde i stedet vise tillid til deres medarbejdere.

Den danske velfærdsmodel er en god ramme for vores arbejdsliv og liv i det hele taget. Fællesskabets skattefinansierede hjælp til børnepasning, uddannelse, omsorg for ældre, syge, handicappede og vores økonomiske omfordeling skal sikre, at alle, uanset indkomst, kan leve et værdigt liv. Modellen skal sikre, at alle har mulighed for at skabe sig en god tilværelse, og den skal sikre økonomisk og social tryghed, en fleksibel og dygtig arbejdsstyrke. Men virkelighedens velfærd er udfordret. Det kniber med at give borgerne den hjælp, de har brug for. Og flere og flere forældre vælger for eksempel private skoler og daginstitutioner. De oplever tydeligvis ikke, at fællesskabets løsninger er gode nok.

En del af forklaringen ligger i underfinansieringen af den offentlige sektor. Over 35.000 stillinger er forsvundet i den kommunale sektor siden 2010. En anden del af forklaringen er, at rammerne for velfærdsarbejdet ofte ikke er gode nok. Mange af FOAs medlemmer oplever - sammen med andre offentligt ansatte - at de må udføre deres arbejde på en måde, som de ikke fagligt kan stå inde for, og i nogle tilfælde finder direkte forkastelig. FOAs medlemmer og øvrige offentligt ansatte, er belastede af omstruktureringer, topstyrede projekter, højt arbejdspres, manglende indflydelse på eget arbejde og meningsløse registreringer. Mange af FOAs medlemmer fortæller, at de er nervøse for at ytre sig om kritisable forhold i arbejdet. De oplever, at det leder til tjenstlige samtaler og en øget risiko for, at komme forrest i køen ved næste fyringsrunde.

Den styrings- og ledelsesform der i dag sætter rammerne for velfærdsarbejdet, kaldes bredt set New Public Management (NPM). Og selvom man skal lede med lup for at finde en politiker eller embedsmand, der vil give deres uforbeholdne støtte til denne styrings- og ledelsesform, så lever den i bedste velgående. Det kan skyldes mangel på troværdige alternativer, men også en manglende politisk vilje og mod til at ændre styringen. FOA mener, at NPM er ved endestationen, og der er brug for en ny form for styring og ledelse i den offentlige sektor. Med baggrund heri, har FOA udarbejdet bud på grundlaget for en ny form for styring og ledelse, som indeholder 5 grundlæggende principper med afsæt i 5 forudsætninger:

  • Arbejdet i den offentlige sektor skal flugte med politikernes prioriteringer
  • Borgerne skal opleve, at fællesskabet hjælper med udgangspunkt i den enkeltes situation, ønsker og behov
  • Borgerne skal opleve respekt for deres retssikkerhed
  • Samfundet skal have mest muligt ud af de ressourcer, politikerne beslutter at bruge på velfærd
  • De medarbejdere, der tilvejebringer velfærden, skal kunne gøre et fagligt og menneskeligt ”godt stykke arbejde” gennem hele arbejdslivet uden at blive nedslidt, udbrændt eller syg 

Har du lyst til at læse mere om FOAs bud på en ny form for styring og ledelse i den offentlige sektor, og hvad der ligger af tanker bagved, så kan du finde det via  dette link  / vælg ”forbund” ude til højre / New Public Management ved endestationen (2.34).