Valg af ny forbundsformand i FOA

FOA står overfor, at skulle vælge ny forbundsformand ved en ekstraordinær kongres den 25. april 2018. Den nuværende forbundsformand Dennis Kristensen falder for aldersgrænsen ift. FOAs love, da han er fyldt 65 år.

For snart 16 år siden blev Dennis valgt som forbundsformand for FOA.

Han arbejdede indtil da som portør og var samtidig tillidsrepræsentant. Dennis har sidenhen fortalt, at han den aften han blev valgt som forbundsformand, indgik tre aftaler med sig selv. De tre aftaler har lige siden præget hans tid og kendetegnet ham som forbundsformand.

Den ene aftale gik ud på, at han ville holde fast i at han var portør, også selvom han skulle til at færdes på de bonede gulve. Han ville stadig tale dansk på portørsprog.

Den anden aftale var, at han ikke ville blive en af dem, som sagde ”ingen kommentarer” når han blev spurgt om noget. Dennis ønskede at have en åben stil med et aktivt brug af medier. 

Den sidste ting Dennis aftalte med sig selv var, at han ville bære uniform på arbejdet.

Der skulle ikke være noget ved hans udseende, der fjernede fokus i debatter eller diskussioner. Så hans tjenestedragt blev – en habit, som han mente FOAs medlemmer ville finde naturlig.

For os at se, har Dennis overholdt de tre aftaler han i tidernes morgen indgik med sig selv. Og der er ingen tvivl om, at han har været med til at skabe yderligere synlighed af FOA.

Men om kort tid skal Dennis hænge tjenestedragten tilbage i skabet, nemlig den 26. april 2018 – hvor der er valgt en ny forbundsformand.

Der er kampvalg til posten, idet der er to kandidater der stiller op. Det er næstformand i FOA Mona Striib og næstformand i LO Nanna Højlund.