Vi har stadig brug for dagplejere

Jyllandsposten spørger i dag om vi også fremover har brug for dagplejere. Det korte svar er er JA! Naturligvis har vi brug for dagplejere, som kan tilbyde børn og forældre et alternativ til vuggestuer og integrerede institutioner.

FOA Nordsjællands seje TR for dagplejen i Allerød, Jane Randmose, fortæller i artiklen, om hvorfor hun mener at der skal kæmpes for dagplejernes berettigelse.

Jeg mener, det er vigtigt, at dagplejen fortsat er der, fordi nogle børn – og nogle forældre – har brug for en hverdag i et lille, roligt og trygt miljø”.

Jane bakkes op af den seneste undersøgelse af forældres ønsker til valg af dagtilbud (Bureau 2000 og Epinion, 2018). Den viser nemlig, at stort set lige mange forældre ønsker dagpleje og vuggestue til deres børn.

Undersøgelsen viser således også, at mange forældre ikke får deres ønske opfyldt, fordi kommunerne ikke prioriterer en fornuftig størrelse dagpleje. Der er sket en halvering af dagplejere de seneste 10 år. Det på trods af at forældretilfredshedsundersøgelser viser, at dagplejen altid ligger helt i top.

Vi arbejder, ligesom Jane, på at få gjort op med de myter om dagplejere, som har været med til at forme politikere og forældres bevidsthed om den kvalitet, som dagplejen leverer:

Jeg ved godt, at nogen stadig tænker, at vi dagplejere bare sidder og drikker kaffe og snakker, mens børnene tuller rundt. Men sådan er det altså ikke længere. De fleste har taget mange kurser, været på kompetenceudvikling, og vi mødes netop med hinanden for hjælpe hinanden med at arbejde på pædagogiske læreplaner, inklusion og børnenes sproglige og motoriske udvikling”.

Det er vi helt enige med Jane i!

I kan læse hele artiklen her (hvis I har abonnement på Jyllandsposten) og I kan læse sektorformand Rie Hestehaves reaktion på artiklen her