Mette Linsaa, Nyvalgt Sektorformand i FOA Nordsjælland

Ny formand for Social- og sundhedssektoren

Ny sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Som annonceret er tidligere sektorformand Vinni Jakobsen fratrådt, da hun er valgt som næstformand i den centrale Social- og sundhedssektor i FOAs forbund. Med baggrund heri blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i sektoren mandag den 20. august 2018. Der var to opstillede kandidater til posten som sektorformand:

Margit Koch ( ansat i Helsingør kommune / nuværende sektornæstformand)
Anne Mette Linsaa (ansat i Hillerød kommune)

Anne Mette Linsaa blev valgt som ny sektorformand, og hun starter i FOA Nordsjælland den 1. oktober 2018. Nuværende sektornæstformand Margit Koch fortsætter på sin post.

Anne Mette Linsaa og Margit Koch udtalte, at de glæder sig til det kommende samarbejde i sektorbestyrelsen, hvor de i et tæt samarbejde vil føre sektorens opgaver og visioner ud i livet – til fordel for sektorens medlemmer.   

I FOA Nordsjælland glæder vi os til at tage imod og ønske Anne Mette Linsaa velkommen i afdelingen.

p.v.a. FOA Nordsjælland

Lene Lindberg
Afdelingsformand

Senest redigeret den 22.08.2018 af Joacim Ipsen