JA for fællesskab!

Det blev et JA til fællesskabet
Efter weekendens forlig på både statens, kommunernes og regionernes områder er konflikten indtil videre afblæst. Nu skal sektorerne så i stedet i gang med at forhandle de sidste dele.

Vi forventer, at vi er klar med disse resultater i midten af maj, så I kan få tilsendt resultatet til urafstemning.

Noget af det vigtigste vi har oplevet gennem denne forhandlingsperiode er det sammenhold, som er skabt gennem stormøder, demonstrationer, skulder-ved-skulder aktioner, faneborg ved forligsinstitutionen mv. Det sammenhold skal vi, i fællesskab med de øvrige fagforbund, holde fast i, for det er det der gør os stærke.

Og så kan man nu spørge:

Når FOA Nordsjællands tillidsrepræsentanter lokalt gør krav på forbedringer i forhold til løn, retningslinjer og vilkår bakker FOA Nordsjællands medlemmer så op?
 
Når der er kommunal/region og folketingsvalg, husker FOA Nordsjællands medlemmer så politikerne på, at vores områder har værdi?
 
Når lærerne kalder på støtte og opbakning til at få lavet en lokal aftale om arbejdstid i vores syv kommuner, bakker FOA Nordsjællands medlemmer så op?
 
Ja! Så kan vi nu råbe JA for fællesskabet.

Husk, at du kan se Dennis Kristensens OK dagbog på FACEBOOK, Er du ikke medlem af Facebook, kan du stadig se dagbogen, uden at skulle oprette en profil.