Brug din og FOAs stemme til KV17

Den 21. november er der kommunal- og regionsvalg i Danmark og valgkampen er i fuld gang i FOA Nordsjællands kommuner og i Regionen. Vi har samlet en række forslag til, hvilke emner I kan spørge ind til når I møder jeres lokale politikere til valgmøder og i andre sammenhænge.

FOA er naturligvis aktiv i forhold til at påvirke de lokale politikere til at indtænke vigtigheden af praktikpladser, gode arbejdsforhold, sundhed og et godt børneliv osv. i deres politiske virke. Men vi ser også gerne at I, som borgere og medarbejdere i kommuner og region bruger jeres stemme i valgkampen.

I kan være med til at påvirke debatten og i sidste ende påvirke, hvem der skal sidde med ansvaret de kommende 4 år. I kan med jeres stemme fortælle politikerne, hvordan deres valg påvirker velfærden i kommunen og regionen, og hvordan jeres arbejdsliv bliver påvirket af de prioriteringer, der foretages på Regionsgården og i Byrådssalene.

FOA’s overordnede tema i forbindelse med de lokale og regionale valg er ”Velfærdens stemme”.

Hensigten er, at kandidater og offentlighed bør høre ”velfærdens stemmer”, og at FOAs medlemmerne skal bruge ”Velfærdens stemme”.

Hvis I og jeres kolleger deltager i vælgermøder eller andre arrangementet, hvor det er muligt at få politikere i tale vil vi foreslå nedenstående temaer, som I kan spørge ind til. Få politikkerne til at forklare, hvordan de vil prioritere og tilgodese velfærd i jeres kommune/region.

Mulige temaer i velfærdsdebatten -  Hvordan forholder I jer til:

 • Skattelettelser?
 • Udbud – konkurrenceudsættelse/kvalitet?
 • Kontrol?
 • Sociale klausuler?
 • Bekæmpelse af ulighed?
 • Behov for flere ressourcer?
 • Tillid til medarbejdere?
 • Sikring af vilkår / faggrupper f.eks. dialog om dagplejens overlevelse?
 • Sikring af det gode arbejdsmiljø?
 • Flere hospitalspladser / mulighed for længere indlæggelser (ikke sendes så hurtigt hjem)?
 • Sikring af bygningsmassen / vedligeholdelse?
 • Sikring af uddannelsespladser?
 • Sikring af tidlig indsats v. behov / børn + ældre?

 

I et kommende nyhedsbrev vil I kunne møde medlemmer af FOA, som har valgt at stille op til kommunal- og regionsvalget 2017 (KV17).