Hvad betyder ændringen fra sommertid til vintertid for mit arbejde?

Dette gælder både for det private og det offentlige område

Søndag  29. oktober kl. 03.00 går vi over til vintertid. Uret skal derfor stilles en time tilbage – kl. 03.00 bliver til kl. 02.00.

Hvis du er på arbejde på det tidspunkt, kan ledelsen kræve, at du skal være på arbejde en time længere, end tjenesten ellers var sat til at vare. Det betyder at du afslutter din tjeneste til normal tid efter den ændrede tidsregning.


Den ekstra time du er på arbejde kan honoreres på to forskellige måder enten ved

  1. afregning som pålagt mer- eller overarbejde, efter overenskomstens bestemmelser herfor. Afregningen sker efter normperiodens afslutning.

  2. eller omlægning af tjenesten.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland på tlf. 46 97 33 90.