Jeg, Steen Andersen stiller op til Byrådet i Halsnæs kommune

Jeg arbejder som serviceassistent på Hillerød hospital, hvor jeg også er fællestillidsrepræsentant. Jeg er også sektorformand for Servicesektoren i FOA Nordsjælland.

Navn: Steen Andersen
Alder: 55 år
Uddannelse: Komis i 1981 og Serviceassistent i 1998
Parti: Stiller op for Enhedslisten i Halsnæs kommune

Mine mærkesager er:

  • Kampen mod konkurrenceudsættelse/udlicitering
  • Uddannelse til alle
  • En ligeværdig folkeskole på offentlige hænder
  • En ældrepleje der tager hensyn til de ældre og ikke til tidsstudier
  • Afbureaukritering fra kolde hænder til varme hænder

 

Jeg vil have at offentlige serviceydelser som ældrepleje, rengøring, madlavning, tekniske opgaver, børnepasning skal forblive i kommunalt regi, da det er den billigste og bedste måde at forvalte midlerne på. Kommunen skal ikke tjene profit, og derfor skal det ses i en helhed.

Uddannelse til alle, for ufaglærte job forsvinder langsomt, derfor skal alle have ret til en erhvervsuddannelse m.v. Uddannelse er en investering i fremtiden og derfor vil jeg arbejde for det.

At blive ældre i Halsnæs kommune skal være et privilegie og derfor skal der være den rette hjælp til de borgere, der har brug for det.

Vi skal have fjernet unødigt bureaukrati. Der er ingen grund til al den registrering – det er tidsspilde.

Der skal være et rengøringsniveau, der gør at borgerne ikke bliver syge, dvs. hygiejne, og indklima skal være i top og det skal foregår i et anstændigt tempo for medarbejderne.