Jeg, Rene Silword stiller op til Byrådet i Hillerød kommune

Jeg arbejder med socialt udsatte & hjemløse i organisationen Center for Forsorg og Behandling og har virke på Solvang i Glostrup og Skansegården i Hillerød.

Navn: René Silword
Alder: 61 år
Uddannelse: Social- og sundhedsassistent
Parti: Stiller op for Socialdemokratiet i Hillerød kommune

Top 3 mærkesager:

Plejen
Som social- og sundhedsassistent ligger ældreplejen mig stærkt på sinde og jeg har stor opmærksomhed på de udfordringer, der ligger i hjemmeplejens opgave udførelse, samt de udfordringer der er i dag.

Jeg ser det bedste værn mod at blive indlagt på hospitalet for småting og til at komme hurtigt i gang igen efter indlæggelse, er en god hjemmepleje. En effektiv hjemmepleje, der sikrer en faglig høj kvalitet i pleje og omsorg og arbejdsglæde.

Jeg vil arbejde for at sikre bedre sammenhæng, når borgerne overgår fra sygehuset og plejen til den kommunale hjemmepleje. Vi skal som kommune være på hospitalet, når en borger udskrives, og forløbskoordinatorer skal helt ind på hospitalet, så gode udskrivelser forberedes og aftales inden borgeren sendes hjem. Ved langvarige forløb med behov for pleje og flere opgaver der skal udføres, kan det ikke undgås, at der kommer forskellige medarbejdere i hjemmet.

Det er gennem tillid til plejepersonalets kompetencer, vi kan bringe dokumentation ned til et minimum  og skabe lidt luft i arbejdspresset. Vi har tillid til plejepersonalets kompetencer og vil være med til at nedbringe dokumentation til et minimum. Socialdemokratiet vil invitere medarbejderne og ledelsen til at fortælle Byrådet om dokumentation, der ikke giver mening, men sinker hverdagen.

Vi vil gerne begrænse "det frie valg" til 1-2 private leverandører, da for mange private leverandører trækker ressourcer administrativt og fagligt. I den næste kontraktperiode, er der 1 privat leverandør.

Social Psykiatrien
Kommunen har ansvaret for at hjemløse får en bolig. Det er godt for den hjemløse og det er godt for økonomien. Det er velfærd med mening. Gennem samarbejde med professionelle institutioner og kommunen, skal der skabes rummelige job og boliger, der passer til behovet for denne gruppe borgere.

Socialt udsatte og skæve eksistenser skal støttes i fastholdelse af boligen i et værdigt niveau. Det er den vigtigste indsats for denne gruppe. En gruppe der har et stort behov for støtte, i at holde styr på økonomien og kontakten til offentlige myndigheder og i det hele taget hjælpe denne gruppe med at holde fast i egen bolig og ude af et eventuelt misbrug samt (gen) skabe kontakten til familien. Det er gennem opfølgning og nærvær med vores udsatte borgere, at opgaven løses optimalt.

Frivillig  arbejdskraft
Frivillig arbejdskraft skal ikke ske der, hvor det er et fagligt arbejdsniveau der udføres. Forstået på den måde at pleje og omsorg udføres af uddannet personale.

Jeg er af den klare opfattelse, at vi skal bruge fagprofessionelle personaler med den rigtige uddannelse til fagprofessionelle plejeopgaver, dækkende fra hjælp ved spise-situationer til den pleje og omsorg, der måtte være behov for at udøve.

Frivillige kan være en del af en aktivitetsopgave på plejecentrene. Der hvor det fagprofessionelle ikke er det afgørende for opgavens udførsel. Det kan være at arrangere en cykeltur med de indkøbte cykler på vores plejecentre, eller det kan være sociale aktiviteter på plejecentret, en søndag eftermiddag eller juleaften.