Jeg, Lene Svendborg stiller op til Byrådet i Gladsaxe kommune

Jeg er social- og sundhedshjælper og ansat i Rudersdal Kommunes hjemmepleje på 28. år.

Navn: Lene Svendborg
Uddannelse: Social- og sundhedshjælper
Parti: Stiller op for Socialdemokratiet i Gladsaxe kommune

Jeg har igennem årene været førstehånds-vidne til den enorme omvæltning som vores branche har været igennem. De fleste af os kender nok til den frustration vi føler, når vores overordnede finder på nye og omskiftelige arbejdsgange, som vi ofte oplever som ikke være særligt egnede til vores virkelighed.

Vores faglige stolthed har lidt et alvorligt knæk og vi oplever mere mistillid end tillid fra omverdenen. Ydermere er vores arbejdsmiljø, mulighed for opkvalificering og ikke mindst lønninger, blevet forringet år efter år.

Dette ses meget tydeligt i kommunernes store problemer med at tiltrække uddannet og kompetent personale til ældreområdet. Det skal vi have gjort noget ved.

Jeg har længe følt, at der mangler politikere i kommunerne, der kender til forholdende for medarbejdere der udfører de borgernære opgaver. Derfor besluttede jeg mig for at stille op til det kommende kommunalvalg. Jeg vil varmt anbefale andre at gøre det samme til KV 2021.

Skulle det lykkes mig at få en plads i Gladsaxe Byråd, vil jeg ved enhver given lejlighed, bruge min erfaring og gøre min stemme gældende.

Mine mærkesager er følgende:

  • Fokus på arbejdsmiljøet / fagligheden for offentligt ansatte
  • Tryghed for vores ældre
  • Alle unge skal trives

 

Kandidat til KV-2017 i Gladsaxe for liste A