Jeg, Lene Lindberg stiller op til Byrådet i Helsingør kommune

Jeg stiller op som kandidat til Byrådet i Helsingør for Socialdemokratiet. Jeg er fagforeningsformand i FOA Nordsjælland, og har fungeret som sådan i de sidste 9 år. Før det arbejdede jeg i Socialpsykiatrien i region hovedstaden og jeg har derfor en stor indsigt i de problemstillinger, som I der arbejder inden for FOA's fagområder oplever.

Navn: Lene Lindberg
Alder: 56 år
Uddannelse: Sygehjælper
Parti: Stiller op for Socialdemokratiet i Helsingør kommune

 

Jeg hedder Lene Lindberg, er 56 år, bor i Gurre sammen med Peter og vores to hunde. Jeg har tre børn, en svigerdatter og to skønne børnebørn. Jeg holder meget af vores skønne natur, rejser, at bevæge mig i fitness og i vores alt for lille svømmehal, sidst men ikke mindst, så er min familie det vigtigste.

 

Jeg har hele mit liv brændt for de i vores samfund, der har brug for hjælp og vil sikre vores allesammens velfærd. Derfor mener jeg, at vi skal kæmpe for at bevare et trygt velfærdssamfund. Et samfund der er ordentligt, værdigt og som sikrer lige muligheder for os alle fra vi bliver født og til vi dør.

 

Jeg har via mit faglige arbejde set og oplevet, hvor vigtigt sammenhold er. Vi skal stå sammen om et ordentligt og sikkert arbejdsliv. De oplevelser jeg har, kommer til dels fra mit arbejdsliv i psykiatrien og dels i fagbevægelsen, og det mener jeg at jeg kan bidrage med i det kommunalpolitiske system.

 

Jeg mener ligeledes, at dialog og inddragelse af de mennesker der har haft tillid til at vælge mig, er en grundværdi i det politiske arbejde.

 

For at få indflydelse, er det for mig at se nødvendigt at indgå og kunne tåle kompromiser – men ikke for enhver pris. For mig at se, må der godt være forskel på liberal og socialist politik, således at vælgerne kan se og opleve forskellen.

 

Mine mærkesager er: 

  • Jeg vil arbejde for ordentlige forhold for sporten og andre fritidsinteresser, ikke kun for eliten.
  • Jeg mener, at kultur er vigtig, men det skal være for alle, og ikke kun for ”eliten” i byen. Når der bruges kommunale midler til kulturelle arrangementer med deltagelse af byens ”elite”, så bør de mindskes lidt. 
  • Jeg vil arbejde for, at vores ældre kan komme hurtigere på plejehjem, når den tid kommer. Reglerne på området er alt for stramme. Man skal hurtig have den hjælp man har brug for - også i eget hjem, man skal have indflydelse på eget liv, også hvis det betyder at man har brug for frisk luft og et bad, når det passe en.
  • Jeg vil arbejde for, at vores folkeskoler er sådan indrettet, at vi kan være stolte af dem. Stolte af at sende vores børn i folkeskolerne frem for at sende dem i private skoler. Det samme gælder vores pasningstilbud. Lige nu flytter mange familier deres børn i private skoler eller private pasningsmuligheder, jeg vil derfor arbejde for at gøre de kommunale tilbud så gode, at vi også fremover kan have en skole, som er folkets skole.
  • Jeg vil arbejde for, at kommunen sikrer boliger til dem der har brug for billige boliger, men samtidig passer på vores grønne områder ved skov og strand. Alle har jo ikke mulighed for at købe eget hus.
  • Jeg mener, at vores kommune skal tage et socialt ansvar og kun anvende firmaer, der har ordnede arbejdsforhold og som tager elver/praktikanter/lærlinge.
  • Jeg vil arbejde for at social dumping bekæmpes. Vi skal ikke anvende firmaer, der bruger løn-dumpning for at få kontrakter med kommunen.
  • Jeg vil arbejde på, at Helsingør kommune fører en værdig politik, hvor de sygdomsramte ikke bare placeres på resurse-forløb for at kommunen kan spare penge.
  • Som udgangspunkt er jeg imod, at vores velfærd sendes i udbud og privatiseres, men sker det synes jeg, at vi skal sikre at medarbejderne skal have en overenskomst i det firma, som vinder et udbud.
  • Jeg går ikke ind for skattelettelser.

 

Sidst men ikke mindst, så skal kommunen fortsat være en arbejdsplads, hvor man kan føle sig stolt af at arbejde, og hvor man kan føle sig tryg og anerkendt. 

 

Dette vil være til gavn for alle borgere.

 

Stem personligt - nummer 5 på liste A