Manglende anerkendelse og ressourcer har betydning for sygefravær

FTR Ingrid Thrane fortæller i dette indslag fra TV2 Lorry om det høje sygefravær blandt social- og sundhedsassistenterne på hospitalet. Forklaringen er blandt andet, at der hos nogle medarbejdere er en oplevelser af, at der ikke er mulighed for at udføre arbejdsopgaverne så godt som man ønsker. Dertil kommer manglende anerkendelse af faggruppens kompetencer fra politikere og lederes side.

Ingrid Thrane fortæller i indslaget at: Vi mangler ofte en faglig anerkendelse af det arbejde, vi laver, og det gælder både fra ledelsens og politiske side.

 

Det er ikke altid, vi bliver hørt eller medregnet”.  Det har stor betydning især for det psykiske arbejdsmiljø, at alle medarbejdere bliver hørt og oplever, at den faglighed den enkelte bidrager med er værdsat.

 

Læs og hør mere både til FOA Nordsjællands Ingrid Thrane og hospitalsdirektør for Nordsjællands Hospital, Bente Ourø Rørth. Sidstnævnte anerkender, at der er behov for at sætte ind med en indsats – selvfølgelig i samarbejde med FOA Nordsjælland.

 

http://www.tv2lorry.dk/artikel/sosuer-har-rekordstort-sygefravaer-de-foeler-ikke-de-slaar-til