Frivillige skal være et supplement til fagpersonale

Frivillige skal være et supplement til fagpersonale

Mange arbejdspladser anvender frivillig arbejdskraft og i Gribskov Kommune systematiseres det nu i et frivillignetværk for borgere, som ønsker at hjælpe på kommunens dagcenter.

Formand for social- og sundhedsudvalget Birgit Roswall foreslår, at de frivillige fx kan gå ture eller lave aktiviteter med de demente. Det er opgaver, som FOAs faggrupper ikke bør afskæres fra at udføre.

En fagligt dygtig sundhedsmedarbejder bruger sine kompetencer i mange forskellige typer situationer med de borgere, som de arbejder med. En fagligt dygtig sundhedsmedarbejder er uddannet til fx, at bruge en gåtur med en dement borger til at kigge efter tegn på udvikling i sygdommen og borgerens generelle trivsel.

Derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt at overlade denne type opgaver til frivillige.

Læs hele artiklen