Hvordan trives I på din arbejdsplads?

Stress og mistrivsel hænger ofte sammen – har din arbejdsplads fokus på forebyggelse og fastholdelse? Tal med din tillidsrepræsentant, så I sammen kan sætte trivsel på dagsordenen, på næste MED-møde.

Download denne lille kvikguide, som giver gode råd om, hvordan din arbejdsplads kan arbejde med trivsel.

Trivsel handler også om det fysiske arbejdsmiljø og om de krav, der stilles til den enkelte. Har dine kolleger fx ondt i ryg, nakke og skuldre? Så er der hjælp at hente i denne kvikguide.

Arbejdet med trivsel kan også angribes fra en anden vinkel – nemlig ved at sætte fokus på det, der virker. Det kræver, at I taler sammen på arbejdspladsen eller i jeres team og at alle får mulighed for at give deres besyv med.

På Videncenter for arbejdsmiljø finder du metoder til kortlægning og opfølgning