Er du social- og sundhedshjælper og ønsker at videreuddanne dig?

Den 5. september 2017 kl. 10 genåbnes puljen til uddannelse af social- og sundhedshjælpere, der ønsker at blive social- og sundhedsassistenter. Du har altså nu mulighed for at uddanne dig til social- og sundhedsassistent, men beholde din nuværende løn under uddannelsen.

Der vil være åbent for ansøgninger, så længe der er midler i puljen. Ansøgninger modtages og behandles ud fra et først til mølle-princip, men med mulighed for at sikre en geografisk spredning i tildelingen af den samlede pulje. Der vil være ca. 7 mio. kr. til fordeling (som svarer til ca. 25-30 personer).

BEMÆRK:
Da puljens midler er begrænsede, er det udelukkende korrekt udfyldte ansøgninger, der kommer i betragtning.

Det betyder bl.a., at det er afgørende, at du har fået lavet en realkompetencevurdering ift. uddannelsen, når ansøgningen indsendes. Se mere på www.denkommunalekompetencefond.dk/ufaglaert-til-faglaert om, hvordan man udfylder og indsender ansøgningen korrekt.

Kontakt din TR/FTR eller FOA Nordsjælland, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Husk – Ufaglært til faglært-puljen er stadig åben for ansøgninger til andre uddannelser. Læs nærmere på ovenstående link.

Med venlig hilsen

Vinni Jakobsen
Sektorformand – Social og sundhed