FOA har selv været med til at bestemme varslingsmetode

Formanden for FOA Nordsjælland Lene Lindberg kritiserer her på hjemmesiden den fremgangsmåde vi på Helsingør Skole har valgt i forbindelse med den varslingsrunde vi netop har overstået.

Af Kari Jørgensen, skoleleder Helsingør Skole

 

Formanden for FOA Nordsjælland Lene Lindberg kritiserer her på hjemmesiden den fremgangsmåde vi på Helsingør Skole har valgt i forbindelse med den varslingsrunde vi netop har overstået. Indlægget bygger dog på en række misforståelser, som jeg gerne vil præcisere.

 

Der findes nok ikke en rigtig måde at indkalde en medarbejder til en samtale, hvor vedkommende skal varsles om at man påtænkes at blive afskediget.

 

Så hvordan gøres dette mest skånsomt? Det har været udfordringen for ledelsen på Helsingør Skole forud for  den nyligt overståede ”prikkerunde” på skolen.

 

I ledelsen havde vi flere bud på metoder, som blev fremlagt for samarbejdsudvalget (A-MED). Samarbejdsudvalget består af medarbejderrepræsentanter, hvor de faglige organisationer er repræsenteret, også FOA. For mig som leder har det været helt afgørende, at der blev taget vides muligt hensyn til medarbejdernes ønsker, og derfor har jeg også været klar til at gå langt for at imødekomme de ønsker, som medarbejderne har haft.

 

 Samarbejdsudvalget drøftede de forskellige fremgangsmåder, hvorefter ledelse og medarbejdere var enige om, at den mest hensynsfulde fremgangsmåde ville være, at de berørte medarbejdere ville få en sms den pågældende morgen, hvor de blev indkaldt til en personlig samtale. På den måde undgik man eksempelvis at skulle hente medarbejdere, der var i gang med undervisning, eller at man skulle sidde i det samme lokale og vente på, at få beskeden, enten ved at modtage en mail eller ved at blive ”prikket” og bedt om at møde til samtale.

 

Det er forståeligt og helt ok, at en fagforening gør indsigelser mod afskedigelser, men at man vælger at problematisere og fordreje den metode, medarbejderne – herunder FOA’s egen repræsentant - har været med til at vælge, virker til gengæld uforståeligt.