Svar til skoleleder Kari Jørgensen

Tak for din præcisering i forbindelse med den varslingsrunde Helsingør Skole netop har været igennem.

Til Kari Jørgensen.

 

Tak for din præcisering i forbindelse med den varslingsrunde Helsingør Skole netop har været igennem. Som jeg skriver i mit forrige indlæg, så er det metoden jeg overordnet er modstander af.  

 

I mit forrige indlæg opfordrer jeg til, at Helsingør Kommune ikke fremover vil benytte sig af denne metode med at sende sms’er med baggrund i, at vi som fagforening har erfaring med, at reaktionen  fra de medarbejdere der berøres, kan være forskellige. Nogle kan reagere meget voldsomt og kan have brug for, at der er kolleger eller en ledelsesperson i nærheden, når en sådan besked  modtages.

 

Jeg har dog forståelse for, at der i den omtalte situation har været en fuldstændig gennemdrøftet procedure, accept og forståelse heraf, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at undertegnede bakker op om de beslutninger som FOAs tillidsrepræsentanter er med til at træffe – dette gøres naturligvis i demokratiets ånd.

 

Jeg er taknemmelig for, at vi har fået bragt proceduren frem i lyset, og at det er foregået som ovenstående, og vil herigennem gerne takke de tillidsvalgte for det arbejde de udfører i dagligdagen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Lene Lindberg

Afdelingsformand

FOA Nordsjælland