Temaaften om flygtninge
Citat...

Kulturmødet med flygtninge

Der er omkring 40 millioner mennesker i verden som lever fordrevet fra deres hjemland. En lille del af dem er kommet den lange vej til Danmark.

FOA Nordsjællands tre sektorer havde torsdag den 12. januar inviteret til foredragsaften med Røde Kors. Vi fik et spændende oplæg om de flygtninge vi møder som kolleger, patienter/borgere og medmennesker.

 

Helle Kjems og Maja Rettrup fra Røde Kors’ asylafdeling fortalte om de vilkår, som flygtninge har både på deres tur gennem Europa, men også på Røde Kors’ modtagecenter Sandholm og de asylcentre de ofte bor lang tid på.

 

Røde Kors arbejder målrettet med at tilbyde flygtninge den hjælp de har brug for når de ankommer til et nyt land. Det handler både om støtte til at bearbejde de ofte traumatiske oplevelser flygtningene har med sig, men også om at tilbyde aktiviteter, som kan gøre ventetiden mere tålelig.

 

Vores foredragsholdere fortalte, at dét flygtningene, der venter på opholdstilladelse, allermest ønsker sig (udover en opholdstilladelse) er at møde danskerne. I løbet af aftenen drøftede vi de udfordringer danskere kan opleve i mødet med en anden kultur.

 

En kultur som kan være præget af helt andre værdier end vi selv er. Det vigtigste budskab denne aften var, at man med fordel kan møde flygtninge med nysgerrighed. Nysgerrighed på mennesket bag, og på den baggrund han/hun har med sig. Og har man overskuddet er der mange muligheder for at engagere sig i hjælpearbejdet på forskellige måder.

 

Aftenen sluttede af med klapsalver til oplægsholderne og en donation fra FOA Nordsjælland til Røde Kors på 3.000 kr.