Fyret over sms!

Så skete det igen!

Et stort antal medarbejdere på skoleområdet i Helsingør kommune skal afskediges. Det skal de, fordi området nærmest bløder økonomisk. Sagt på godt dansk - der er for lidt penge til at drive kommunens skoler.

Det siges, at der mangler børn. Det kan jeg godt forstå, for når et område presses så voldsomt, og det ikke ser ud til at vores dyrebare børn får den skolegang vi ønsker for dem, så oplever vi, at de familier der har økonomi og ressourcer til det, flytter deres børn over i det private.

Efter min mening skaber det et endnu mere ulige samfund.

Det oplyses, at der nu skal uvildige revisorer ind over for at se på området. Hvor mange millioner kroner koster det? Kunne det ikke gøres uden eksterne konsulenter, så pengene kunne bruges på vores børn i stedet for?

Allerede nu ved vi, at der skal afskediges mere end 30 medarbejdere. Det har ledelsen meldt ud. Det er trist, for det er mennesker som hver dag gør et fantastisk arbejde for at skabe et område, hvor vores børn trives og får et faglig niveau, så de kan få et godt voksenliv.

De medarbejdere burde i stedet hyldes og anerkendes for deres faglighed, i stedet for at modtage en seddel med en afskedigelse.

Når der varsles afskedigelser, så påvirker det i den grad både trivsel og arbejdsmiljø i en negativ retning, og det kan ikke undgås at det vil påvirke børnene.

Jeg er rystet over, at man som medarbejder i kommunen vil kunne risikere at modtage en SMS  om, at pågældende skal komme til samtale med henblik på en afskedigelse.

De "udpegede" medarbejdere vil modtage SMS'en hjemme, og vil derfor hverken have kolleger eller en ledelsesperson i nærheden, hvis pågældende får brug for enten at græde ud ved en skulder, eller blive vred og frustreret.

Hjemme er man enten overladt til sig selv eller til sin familie, som også rammes hvis den ene part i familien mister sit job.

Hvad er det for en ledelsesstil der finder sted?

Det ryster mig, og jeg finder denne metode fuldstændig uacceptabel. Det bør ikke kunne ske - hvor er det menneskelige hensyn henne?.

Jeg vil opfordre til, at de ansvarlige i Helsingør kommune lover, at denne metode aldrig vil blive brugt i fremtiden. Metoden er - ja undskyld mit sprog - ikke bare uacceptabel, men direkte frastødende.

Med venlig hilsen

Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland

Senest redigeret den 26.01.2017 af Lene Lindberg