Videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter på Professionshøjskolen UCC

- sikrer dig et højt fagligt niveau

Professionshøjskolen UCC tilbyder social- og sundhedsassistenter mange muligheder for efter- og videreuddannelse:

  • Løbende kurser, som I kan tilmelde jer via vores hjemmeside
  • Realkompetencevurdering, som kan give adgang til en sundhedsfaglig diplomuddannelse
  • Skræddersyede kurser og diplommoduler for jeres arbejdsplads - med udgangspunkt i præcis de udfordringer, I møder i jeres hverdag.

 

Eksempler på kurser:

  • Demens og pleje
  • Brugerinddragelse af patienter og pårørende
  • Onlinekursus; Sundhedskonsulent del, 1, 2, 3
  • Palliation

 Download hele informationen