Temadag om vold og trusler

”Der er blevet sagt mange ord, men der er knap så mange handlinger bag” – Det sagde Karen Stæhr blandt andet til deltagerne på temadagen om vold og trusler.

Torsdag den 9. februar 2017 blev der afholdt temadag om vold og trusler i psykiatrien og socialpsykiatrien.

 

På temadagen blev det drøftet, hvordan vi fremadrettet kan nedbringe tilfældene af vold og trusler. Deltagerne bidrog med mange eksempler fra deres hverdag, som med alt tydelighed viser, at der mangler både flere hænder og viden/samarbejde om de enkelte patienter på tværs af behandlingstilbud og sektorer.

 

Det handler blandt andet om at påvirke politikere og topledere til at have et øget fokus på arbejdsmiljø, tværsektorielt samarbejde og de rette kompetencer til opgaverne.

 

Formanden for Politiforbundet Claus Oxfeldt pointerede afslutningsvis, at ingen bør skulle rumme vold og trusler fra borgere/patienter. Han anbefalede, at alle hændelser bliver anmeldt til politiet.

 

Hvis du er i tvivl, eller har brug for sparring omkring en oplevelse eller hændelse med vold eller trusler om vold, så kontakt FOA Nordsjælland på nordsj@foa.dk eller tlf. 46 97 33 90.

Temadag om vold og truslerVold og trusler - Tese 2