Så langt er vi kommet med forhandlingerne af lokalløn

FOA Nordsjælland arbejder målrettet med forhandlinger af lokalløn i kommuner, Region Hovedstaden samt med private arbejdsgivere.

Vi er nået langt, vi er hele tiden i gang og indtil videre er der opnået tilfredsstillende resultater. Der er forhandlet reelle lønstigninger, men også foretaget justeringer i forhold til forhåndsaftaler.

Der hvor vi er blevet afvist, er sagerne overdraget til FOAs hovedforbund, som fører sagerne videre for os.

Det kan være svært at få flere penge ud af arbejdsgiverne, men i år er det lykkedes os i et større omfang end vi havde troet og vi er ikke blevet mødt med sætningen ”at der ikke er nogen penge” og det skyldes, at FOA Nordsjælland forinden forhandlingerne, har foretaget økonomiske analyser der viste, at der rent faktisk VAR penge hos de pågældende arbejdsgivere.

De arbejdsgivere vi mangler at forhandle med i indeværende år, forventer vi at blive færdige med inden året er omme. 

Vi har en del medlemmer som kontakter os med behov for hjælp til gennemgang af deres løn. Hvis du har samme behov eller undrer dig over din lønsammensætning, så kontakt din tillidsrepræsentant eller afdelingen, så kigger vi på det.