Temaeftermiddag for praktikvejledere – Hvordan skaber vi de bedst mulige uddannelsesforløb for de unge elever?

Torsdag den 30. november afholdt FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund traditionen tro en temaeftermiddag for praktikvejledere, kommunernes uddannelsesansvarlige og andre interesserede. Det var en spændende eftermiddag med oplæg om læring og praksis, samt praktikvejlederens rolle ifm. de nye social- og sundhedsuddannelser.

Temaeftermiddagen bød på oplæg fra lektor Peter Busch-Jensen og næstformand i social- og sundhedssektoren Torben Klitmøller Hollmann.

Peter Busch-Jensen lagde i sit oplæg vægt på, at vi i fremtiden skal have øje for at læring foregår på nye betingelser. Eleverne der nu og i fremtiden sætter sig på skolebænken på social- og sundhedsuddannelserne uddanner sig til at arbejde på fagområder, der er præget af løbende besparelser og reorganisering.

Derudover er uddannelsesområdet i dag præget dels af større selvbestemmelse hos eleverne, og dels af at eleverne er unge, når de starter på uddannelse. Det er alt sammen faktorer, som praktikvejlederne er nødt til at tilpasse sine forløb efter.

Peter Busch-Jensens forskning viser blandt andet, at elever i dag føler sig mere alene om tilrettelæggelsen af deres uddannelse og med at skabe en forbindelse mellem teori og praksis.

Praktikvejlederens rolle bliver dermed at understøtte fremdrift og motivation hos den enkelte elev, og at evne at sætte sig i elevens sted og tilbyde en ”indsigtsfuld hjælp” – netop fordi praktikvejlederen er den der indgående kender den hverdag, som uddannelsen forbereder eleverne til.

Torben Klitmøller pointerede, at praktikvejlederen er bærer af den fagidentitet, som eleverne gerne skulle arbejde sig ind på og forstå. Praktikvejlederen spiller derfor en central rolle i forhold til at klæde eleverne på til deres fremtid.

Det ansvar fortjener anerkendelse og opbakning. FOA arbejder derfor både for større synlighed omkring praktikvejlederopgaven, men også større anerkendelse til praktikvejlederne.

 

Oplægsholdernes slides kan læses her:

 Peter Busch-Jensen

 Torben Klitmøller


Tak for en spændende eftermiddag og et flot fremmøde!

Vinni Jacobsen og Sanne Johansen