Se skiftet af Borgmestre indenfor FOA Nordsjællands område

Kommunal- og regionsrådsvalget 2017 er ovre. Mange brugte deres demokratiske ret, og valfartede til stemmeboksene.

I de 7 kommuner som hører under FOA Nordsjællands område, var stemmeprocenten i gennemsnit lidt lavere end ved valget i 2013.

Stemmeprocenten var i gennemsnit 75,6 % i 2017. I 2013 var den på 75,9 %. Udover at der er kommet nye byrådsmedlemmer ind i mange af kommunerne, så er der også sket et skift på enkelte borgmesterposter.

I Hillerød kommune overtager Kirsten Jensen (S) posten efter Dorte Meldgaard (C).

I Gribskov kommune overtager Anders Gerner Frost (NytGribskov) posten efter Kim Valentin (V).

I Allerød kommune overtager Karsten Längerich (V) posten efter Jørgen Johansen (K).

Mange af FOAs medlemmer har dermed fået nye arbejdsgivere. FOA Nordsjælland vil tage kontakt til de nye kommunalbestyrelser i de 7 kommuner.

Vi vil ønske dem tillykke med valget, men samtidig give udtryk for, at vi som faglig organisation ser frem til et godt samarbejde, til glæde og gavn for FOAs medlemmer.

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har en ansat – Morten Rohde Klitgaard, som er blevet valgt ind i byrådet i Gribskov kommune, afdelingsformand Lene Lindberg er valgt ind i byrådet i Helsingør Kommune, og medlem Lene Svendborg er valgt ind i Gladsaxe kommune (hun er dog medlem i FOA Nordsjælland).