Læs her hvorfor FOA måtte give kage

FOA har i dag været på besøg på SOPU, afdeling Milnersvej og Munkeengen.

I den forbindelse har vi mødt fantastiske og engagerede elever, som har truffet det gode valg, at de vil uddanne sig til Pædagogiske assistenter, Social- og sundhedshjælpere eller Social- og sundhedsassistenter.

Det er tre uddannelser, som FOA er part af, og netop derfor har vi snakket med eleverne om den overenskomst, de nu arbejder på, samt hvad der forventes af dem som elever.

Vi vil, som altid, være til stede hver anden uge på skolerne - Milnersvej i ulige uger og Munkeengen i lige uger. Vi glæder os til flere samtaler omkring uddannelsen, samt elevernes faglige udvikling.

Vi har på både Munkeengen og Milnersvej mødt klasser, hvor alle er organiseret i FOA. Det er vi selvfølgelig meget stolte over og glade for.
Det blev, FOA traditionen tro, fejret det med kagemand og konkurrencer.

 

Senest redigeret den 24.08.2017 af Joacim Ipsen